ING Lease Nederland

Uw partner in leasing

Financial lease

Kiest u voor een financial lease (type huurkoop) dan bent u economisch eigenaar van het te leasen object en ligt het economisch risico bij u. De leasemaatschappij financiert het object en krijgt dit van u in onderpand of blijft daarvan eigenaar zolang niet alle leasetermijnen aan haar zijn betaald. Aan het einde van de leaseperiode, wanneer alle leasetermijnen zijn voldaan, vervalt het door u op het object gevestigde pandrecht of gaat de juridische eigendom daarvan aan u over.

 

Kenmerken:

  • veelal 100% financiering
  • een onopzegbare contractperiode
  • maximaal gelijk aan de door partijen geschatte economische bruikbaarheidsduur
  • het totaal van de verschuldigde termijnen is gelijk aan dat van investering plus rente en kosten (full pay out)
  • aan het einde van de leaseperiode bent u eigenaar van het object¬†
  • u activeert het object op de balans en schrijft er op af