ING Lease Nederland

Uw partner in leasing

Leasevormen algemeen

De twee hoofdvormen van lease zijn financial lease en operational lease, waarbij de partij die het economisch risico draagt verschilt; bij financial lease is dat de lessee (degene die het object in lease heeft gekregen) en bij operational lease de lessor (leasemaatschappij). Economisch risico is het risico van waardevermindering c.q. het voordeel van waardevermeerdering van een object.

 

Financial leaseOperational lease
Lessee draagt economisch risico Lessor draagt economisch risico
Contractsduur maximaal gelijk aan de economische levensduur van het object Contractsduur altijd korter dan de economische levensduur van het object
Financiering van het object Gebruik van het object